Hotell, restaurang & evenemang

Västerbotten Experience

Vi är en Västerbotten Experience

Vi är medlemmar i Destination Kittelfjäll ekonomisk förening och tillsammans med övriga företag inom besöksnäringen i övre Vojmådalen arbetar vi med hållbarhet & de globala målen genom Västerbotten Experience ett verktyg för hållbar affärsutveckling, där vi som företag erbjuds hållbarhetsanalyser utifrån GSTC:s kriterier. En Kraftsamling för ökad konkurrenskraft hos turismföretag som vill bli långsiktigt hållbara och nå framgång tillsammans.

Västerbotten Experience är en garanti för att en plats eller en upplevelse förmedlar något unikt västerbottniskt som gästerna inte kan få någon annanstans i hela världen!

Det är något nytt på gång!

Inför årets säsong så bygger vi om vårt hotell och kommer även att ge hemsidan nya kläder under oktober.

Besök oss snart igen för att uppleva det nya Hotell Kittelfjäll!