Momsfrågor

Nedan kan du, som hyr ut ditt boende via Hotell Kittelfjäll, läsa mer om hur du beskattar din uthyrning enligt skatteverket.

Du som hyr ut ditt boende via Hotell Kittelfjäll beskattar din uthyrning enligt skattemyndigheternas regler. Läs mer på skatteverket

Hotell Kittelfjäll skickar inga uppgifter till skattemyndigheten med automatik, endast på begäran.

Mervärdesskatt = moms

Du som är stug/lägenhetsägare och hyr ut ditt boende räknas som säljaren och gästen som bor i din stuga är köparen. När Hotell Kittelfjäll gör en förmedling/bokning av gäst uppstår en affär mellan säljare och köpare, den affären är du som säljare/uthyrare skyldig att betala moms på. Hotell Kittelfjäll utför en tjänst och räknas endast som förmedlare av denna affär. Logiförmedlaren/Skistar utför en förmedlingstjänst till dig som uthyrare och för den tjänsten skall Hotell Kittelfjäll debitera dig med 25 % moms. Tjänsten som Hotell Kittelfjäll utför betalas av dig i form av provision +moms.

Exempel: En gäst bokar en stuga som kostar 10 000 kr, av dessa 10 000 kr tar Hotell Kittelfjäll en provision på (ex.29%) + moms (25%) = 2900 kr + 725 kr = 3625kr. Därefter utbetalar Hotell Kittelfjäll resterande summa till dig med 6375kr. Momsen om 725 kr blir din ingående moms som du kan dra av i din deklaration om du bedriver momspliktig verksamhet.

På skatteverkets hemsida kan du läsa vilka avdrag du kan göra i din deklaration samt hur du redovisar dina uthyrningsintäkter. Läs mer i Uthyrningsbroschyren SKV 2199 på skatteverkets hemsida.

Genom att logga in på "Min sida" kan du följa bokningsläget för just din stuga/lägenhet och även se provisionen och momsen specificerad.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller funderingar.